Γυμνάσιο - Λύκειο

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα επίλεκτο επιτελείο καθηγητών τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο. Όλοι οι διδάσκοντες καθηγητές στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι αριστούχοι απόφοιτοι των ειδικοτήτων τους, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και επιμορφώνονται κάθε χρόνο σχετικά με τις τελευταίες μεθόδους διδασκαλίας.

Πρωτοποριακά είναι και τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που έχουν εκπονήσει και που αποτελούν φροντιστηριακό υλικό για τους μαθητές με σκοπό την καλύτερη αφομοίωση και εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.

Η μακρόχρονη πείρα τους και η αγάπη τους για τους μαθητές συντελούν ουσιαστικά στην πρόοδο των μαθητών και στην επιτυχία τους στις σπουδές τους.

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό

Ένα άριστο επιτελείο παιδαγωγών με γνώσεις παιδοψυχολογίας το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη παιδαγωγική, κατανοούν την ιδιαιτερότητα της κάθε ηλικίας των μαθητών, παρέχοντας ανάλογα κάθε είδους στήριξη. Επιπλέον ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, που αποτελείται από καθηγήτριες ξένων γλωσσών, πληροφορικό, θεατρολόγο, παιδαγωγούς μουσικής και καλλιτεχνικών, καθώς και γυμναστές κάθε ειδικότητας, εμφυσά στους μαθητές την αγάπη για τις ξένες γλώσσες, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, την μουσική, το χορό, το θέατρο, τη ζωγραφική και τον αθλητισμό και καλλιεργεί τα ταλέντα τους, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διαμόρφωση αυτού του πολύπλευρου οικοδομήματος γνώσης, το οποίο προσφέρεται στα Σχολεία του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού.