Ταχυδρομική Διεύθυνση

Δροσιά Θέρμης – Τ.Θ.60034 – Τ.Κ.57001 Θέρμη – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα

Γραμματεία Νηπιαγωγείου-Δημοτικού

Τηλέφωνα: 2310.473.112 – 2310.473.134 – 2310.473.156 – 2310.473.178
Fax: 2310.475.727
Email: hel-col@otenet.gr

Γραμματεία Γυμνασίου-Λυκείου

Τηλέφωνα: 2310.473.830 – 2310.473.885 – 2310.475.723 – 2310.475.724
Fax: 2310.475.724
Email: hel-col@otenet.gr
Web Site: http://www.hellenic-college.gr

Γραμματεία International Baby College

Τηλέφωνα: 2310.476.572 – 2310.476.573 – 2310.476.574
Fax: 2310.476.560
Email: ibabyc@otenet.gr
Web Site: http://www.ibabyc.gr
http://www.internationalbabycollege.gr