Μαθήματα

Τα Προνήπια μελετούν τους πλανήτες

Τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με το γραπτό λόγο. Αναπτύσσοντας τη λεπτή κινητικότητα σταδιακά γνωρίζουν τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας, διαμορφώνοντας κάθε φορά το λεξιλόγιο στο ηλικιακό τους επίπεδο. Επίσης, μέσα από ένα οργανωμένο σύνολο γνωρίζουν και τους αριθμούς. Στόχος μας είναι η προσέγγιση θεμάτων που να βοηθούν στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών.“>

” />


Τα Προνήπια μελετούν τους πλανήτες