Διαγωνισμοί-Βραβεύσεις

«Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους»

Με μεγάλη ικανοποίηση οι μαθητές του νηπιαγωγείου κρατούν τον έπαινο της UNICEF, για τη συμμετοχή τους στον Πανελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα « Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους».

Διαγωνισμός UNICEF

Διαγωνισμός UNICEF
«Τα παιδιά ζωγραφίζουν  τα δικαιώματά  τους»«Τα παιδιά ζωγραφίζουν  τα δικαιώματά  τους»