Νηπιαγωγείο

Επίσκεψη των Juniors στον Άγιο Δημήτριο

Τα παιδιά μέσα από το αντίστοιχο βιβλίο των προγραφικών ασκήσεων, εξασκούν τη λεπτή κινητικότητα τους καθώς και την συστηματική εξάσκηση του οπτικοκινητικού συντονισμού, απαραίτητο για την κατάκτηση της γνωστικής δοκιμασίας της γραφής. Το περιεχόμενο αποτελείται από ασκήσεις που περιλαμβάνουν μια εικονιστική απεικόνιση και ένα γραφισμό. Τα παιδιά αφού ακούσουν τους γραφισμούς, κρατώντας κηρομπογιά ή ξυλομπογιά, δίνουν έμφαση τόσο στο σημείο εκκίνησης στη σωστή φορά και στη σωστή κατεύθυνση, όπως τους δηλώνεται από τα βελάκια, όσο και στη σταθερότητα του χαρτιού. Το σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι οι ασκήσεις πρέπει να αποτελούν στιγμές διασκέδασης.

Μέσα από προμαθηματικές έννοιες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσχολικής αγωγής βοηθάμε τα παιδιά στη γνωστική ανάπτυξή τους. Οι μικροί μας μαθητές βοηθιούνται στην εξάσκηση και στην κατάκτηση των εννοιών των μεγεθών, των χρωμάτων και των σχημάτων μέσα από την εκμάθηση της γλωσσικής τους έκφρασης και της νοητικής τους παράστασης. Με ασκήσεις που υπάγονται στο ευρύ χώρο της γνωστικής τους ανάπτυξης, καλλιεργούν τις γνωστικές τους δεξιότητες. Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν και να κατηγοριοποιήσουν αντικείμενα σύμφωνα με τη λειτουργία που επιτελούν, ή σύμφωνα με την ιδιότητα του. Με ασκήσεις προσανατολισμού στο δισδιάστατο χώρο του χαρτιού, το παιδί καλείται να κατακτήσει έννοιες όπως δίπλα, μπροστά, μέσα, έξω. Ο ρυθμός εκτέλεσης των ασκήσεων πρέπει να είναι τέτοιος, που να επιτρέπει τη γνωριμία, την προσεκτική παρατήρηση και τον ορθό σχηματισμό. Οι ασκήσεις ολοκληρώνονται με επαναληπτικές πιο σύνθετης μορφής, ασκήσεις που διαθέτουν και παιγνιώδη χαρακτήρα.



“>

” />


Επίσκεψη των Juniors στον Άγιο ΔημήτριοΕπίσκεψη των Juniors στον Άγιο ΔημήτριοΕπίσκεψη των Juniors στον Άγιο ΔημήτριοΕπίσκεψη των Juniors στον Άγιο Δημήτριο