Εκδρομές-Επισκέψεις

Επίσκεψή του Νηπιαγωγείου στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο πλαίσιο της γιορτής της Αεροπορίας

Ξεχωριστή εμπειρία για τους μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου αποτέλεσε η επίσκεψή μας στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο πλαίσιο της γιορτής της Αεροπορίας.

Τα παιδιά παρατήρησαν από κοντά τα στρατιωτικά αεροπλάνα και τα πολύπλοκα εξαρτήματά τους. Τις μάσκες οξυγόνου και τις στολές των πιλότων.

Επίσκεψη στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Επίσκεψη στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Επίσκεψη στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Επίσκεψη στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Επίσκεψη στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Επίσκεψη στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Επίσκεψη στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Επίσκεψή του Νηπιαγωγείου στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο πλαίσιο της γιορτής της ΑεροπορίαςΕπίσκεψή του Νηπιαγωγείου στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο πλαίσιο της γιορτής της ΑεροπορίαςΕπίσκεψή του Νηπιαγωγείου στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο πλαίσιο της γιορτής της ΑεροπορίαςΕπίσκεψή του Νηπιαγωγείου στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο πλαίσιο της γιορτής της ΑεροπορίαςΕπίσκεψή του Νηπιαγωγείου στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο πλαίσιο της γιορτής της ΑεροπορίαςΕπίσκεψή του Νηπιαγωγείου στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο πλαίσιο της γιορτής της ΑεροπορίαςΕπίσκεψή του Νηπιαγωγείου στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο πλαίσιο της γιορτής της ΑεροπορίαςΕπίσκεψή του Νηπιαγωγείου στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο πλαίσιο της γιορτής της Αεροπορίας