Μαθήματα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα ζώα που απειλούνται από εξαφάνιση

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα ζώα που απειλούνται από εξαφάνιση οι μαθητές του Νηπιαγωγείου έμαθαν χρήσιμες πληροφορίες για τους κινδύνους που απειλούν τα ζώα αλλά και τους τρόπους προστασίας τους. Τα παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα με μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον.


“>

” />

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα ζώα που απειλούνται από εξαφάνισηΕκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα ζώα που απειλούνται από εξαφάνισηΕκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα ζώα που απειλούνται από εξαφάνισηΕκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα ζώα που απειλούνται από εξαφάνιση