Ένα άριστο επιτελείο παιδαγωγών με γνώσεις παιδοψυχολογίας το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη παιδαγωγική, κατανοούν την ιδιαιτερότητα της κάθε ηλικίας των μαθητών, παρέχοντας ανάλογα κάθε είδους στήριξη. Επιπλέον ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, που αποτελείται από καθηγήτριες ξένων γλωσσών, πληροφορικό, θεατρολόγο, παιδαγωγούς μουσικής και καλλιτεχνικών, καθώς και γυμναστές κάθε ειδικότητας, εμφυσά στους μαθητές την αγάπη για τις ξένες γλώσσες, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, την μουσική, το χορό, το θέατρο, τη ζωγραφική και τον αθλητισμό και καλλιεργεί τα ταλέντα τους, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διαμόρφωση αυτού του πολύπλευρου οικοδομήματος γνώσης, το οποίο προσφέρεται στα Σχολεία του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού.