2016 Έτος Αριστοτέλη

Ο Άριστος Πολίτης του Αριστοτέλη

Εκδότης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
Μαθητές Μαθητές Β’ Λυκείου
Εκπαιδευτικοί Ν. Ζαρωτιάδης