Δικαιώματα & Υποχρεώσεις του παιδιού στο σχολείο (Έκδοση 2014)

Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης – Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εκδότης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
Αρχισυνταξία Μαθητές Λυκείου
Διόρθωση κειμένων Α. Παραθυρά-Ψαλλίδα, Β. Κοντογώγου
Ειδικός Συνεργάτης Π. Νάσκου-Περράκη