Ανθολόγιο Σχολικού Έτους 2011-2012

Εκδότης Ιωάννα Φουντά
Επιμέλεια Εντύπου Βικτώρια Καρανάσιου
Αρχισυνταξία Εμμανουήλ Κοσκινάς
Ειδικός Συνεργάτης Ιωάννης Αλέκογλου
Γραφικές Τέχνες Μ. Τριανταφύλλου