Ανθολόγιο Σχολικού Έτους 2007-2008

Εκδότης Ιωάννα Φουντά
Επιμέλεια Εντύπου Βικτώρια Καρανάσιου
Αρχισυνταξία Αθανάσιος Αθανασιάδης
Διόρθωση Κειμένων Θεόδωρος Πετρόπουλος
Γραφικές Τέχνες Μ. Τριανταφύλλου