Ανακοινώσεις

Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές/τριες της Στ’ τάξης

To Γυμνάσιο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, όπως κάθε χρόνο, θα χορηγήσει υποτροφίες κατόπιν εξετάσεων, σε μαθητές και μαθήτριες που θα αριστεύσουν στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών (στην ύλη της Στ΄ Δημοτικού).

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου – Λυκείου στη Δροσιά Θέρμης

το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 στις 11:00 π.μ.

και

την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 στις 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη γραμματεία των εκπαιδευτηρίων μας, στα τηλέφωνα 2310 473830 και 2310 473885 και ώρες 08:30-14:30.

Επίσης, όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν το χρόνο να προσέλθουν στα εκπαιδευτήριά μας για την αίτηση, μπορούν να συμπληρώσουν και να στείλουν με email την αίτηση συμμετοχής.

Έντυπο Αίτησης
Έντυπο Αίτησης για Υποτροφία (pdf)

Εξεταστέα Ύλη Φιλολογικών και Μαθηματικών
Εξεταστέα Ύλη Φιλολογικών
Εξεταστέα Ύλη Μαθηματικών

Ενδεικτικά Θέματα Φιλολογικών και Μαθηματικών
Θέματα Φιλολογικών 2010
Θέματα Φιλολογικών 2011
Θέματα Φιλολογικών 2012
Θέματα Φιλολογικών 2014
Ενδεικτικά Θέματα Θέματα Μαθηματικών 1
Ενδεικτικά Θέματα Θέματα Μαθηματικών 1
Ενδεικτικά Θέματα Θέματα Μαθηματικών 1
Ενδεικτικά Θέματα Θέματα Μαθηματικών 1
Ενδεικτικά Θέματα Θέματα Μαθηματικών 1

Από τη Γραμματεία
Γυμνασίου-Λυκείου