Υπεύθυνος Τμήματος: Κουκαρούδης Αλέξανδρος

Το Τμήμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην προετοιμασία των μαθητών για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Ο βασικός στόχος αυτού του τμήματος είναι να παρέχει στους μαθητές την απαιτούμενη γνώση, δεξιότητες και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να εξερευνήσουν τις επαγγελματικές τους επιλογές και να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους.

Οι δράσεις του τμήματος επικεντρώνονται κυρίως σε δύο βασικούς τομείς:

  1. Επαγγελματική Προσανατολισμός και Συμβουλευτική: Το τμήμα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας ώστε να εξερευνήσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες σπουδών και τις αγορές εργασίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ατομικές συνεντεύξεις, οργάνωση επαγγελματικών εργαστηρίων και εκδηλώσεων, καθώς και παρουσιάσεις από επαγγελματίες σε διάφορους τομείς.
  2. Εκπαιδευτικές επισκέψεις: Το τμήμα διοργανώνει εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και πανεπιστήμια, που επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για διάφορους επαγγελματικούς τομείς, να ενημερωθούν για τα πανεπιστήμια και να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες της αγοράς εργασίας.

Μέσω αυτών των δράσεων, το Τμήμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών και μαθητριών μέσω της έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης για τις εκπαιδευτικές επιλογές τους, τις προοπτικές σπουδών και την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με αυτόν τον τρόπο τους προετοιμάζει για μια επιτυχημένη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας ή/και στις σπουδές τους σε περισσότερο εξειδικευμένα πεδία.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ