Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπεύθυνη Τμήματος: Ψαλλίδα Αναστασία

Τμήμα Περιβαλλοντικής

Τμήμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Υπεύθυνος Τμήματος: Κουκαρούρης Αλέξανδρος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ