Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης εντάχθηκε

στο Διεθνές Δίκτυο Οικολογικών Σχολείων

shmaia-oikologiko-sxoleio-1-1

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι περιβαλλοντικές δράσεις αποτελούν κρίσιμους πυλώνες στη διαμόρφωση ενός αειφόρου μέλλοντος. Μέσω αυτών των δράσεων, οι μαθητές μας αποκτούν την αναγκαία ευαισθησία και συνειδητοποιούν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις και προγράμματα δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά προάγουν επίσης την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και της ικανότητας λήψης βιώσιμων/αειφόρων αποφάσεων. Μέσω δράσεων όπως περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, και εκπαιδευτικά προγράμματα στο πεδίο του περιβάλλοντος, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με τα πραγματικά προβλήματα και τις λύσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Μέσα από τις περιβαλλοντικές δράσεις, οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος τους, αναπτύσσοντας την αίσθηση της ευθύνης και της συλλογικής δράσης. Μέσω της συνεργασίας και του συντονισμού, μαθαίνουν να εκτιμούν τη συνεισφορά τους στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπλέον, η περιβαλλοντική εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύπτουν την ομορφιά και την πολυπλοκότητα του φυσικού κόσμου, ενθαρρύνοντάς τους να αναπτύξουν σχέσεις βαθύτερης αγάπης και σεβασμού προς την παγκόσμια κληρονομιά που μοιραζόμαστε.

Συνολικά,  οι περιβαλλοντικές δράσεις  δεν είναι απλά αναγκαίες, αλλά αποτελούν ουσιαστικό μέσο για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον μας.