Το Πνεύμα Αγωγής του Ελληνικού Κολλεγίου

Στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης η Παιδεία δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο αλλά μια απτή καθημερινότητα, μια πρακτική που εφαρμόζουμε από την πρώτη μέρα που θα υποδεχτούμε τα μικρά παιδιά στο Baby College έως και την τελευταία μέρα που θα τα αποχαιρετίσουμε στην τελευταία τάξη του Λυκείου. Παιδεία είναι για εμάς η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της. Είναι να κάνουμε το παιδί να αγαπήσει το σχολείο και αυτό να αγαπήσει το παιδί. Να ανταποκριθεί στις ξεχωριστές του ανάγκες. Να το αντιμετωπίσει ως ξεχωριστή προσωπικότητα με τις δικές της ανάγκες, τα δικά της ταλέντα, τα δικά της όνειρα. Είναι ένα όχημα για να θέσεις στόχους και ένας δρόμος για να τους κατακτήσεις. Ένα καταφύγιο σταθερότητας και σιγουριάς σε ένα μέλλον που δεν φοβάται τίποτα πια.

Η Διεύθυνση του Ελληνικού Κολλεγίου

Στόχοι

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης με το προσεκτικά επιλεγμένο και άριστα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα εποπτικά μέσα και τις σύγχρονες μεθόδους παιδαγωγικής και διδασκαλίας:

 • Παρέχει ουσιαστική παιδεία, όχι στείρες γνώσεις σεβόμενο τα οράματα και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή, προκειμένου ο τελευταίος να αναπτυχθεί σωματικά, πνευματικά και συναισθηματικά.
 • Μέσω της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης προωθεί την θετική αυτοαντίληψη, την αυτονομία και αυτενέργεια, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την κριτική και δημιουργική σκέψη.
 • Καλλιεργεί τις κοινωνικές αξίες και τα προϊόντα του πολιτισμού μας μέσα από έναν ανθρωπιστικό προσανατολισμό προωθώντας παράλληλα με την εθνική παιδεία και τον διεθνισμό.
 • Διαμορφώνει ηθική στάση και στοχεύει στην αναπαραγωγή ηθικών αρχών και στάση ζωής.
 • Παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης της αισθητικής, καλλιτεχνίας και αθλητικού ιδεώδους στους μαθητές.
 • Συμβάλλει στην πολιτικοποίηση των μαθητών παρέχοντας δυνατότητες προώθησης της πολιτικής σκέψης και ενίσχυσης της δημοκρατίας μαθαίνοντας το μαθητή να πειθαρχεί συνειδητά στους κανόνες του σχολείου.
 • Προετοιμάζει τους μαθητές για μια επιτυχημένη μεταλυκειακή σταδιοδρομία παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση προσαρμοσμένη στην επιστημονική και τεχνολογική επανάσταση και μυώντας τους στην έρευνα και στην «κοινωνία της πληροφορίας».

Φοίτηση

A. Δραστηριότητες

Ο κάθε μαθητής επιβάλλεται να παρακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και να συμμετέχει στις εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και στα επιπλέον μαθήματα ξένων γλωσσών ή στα μαθήματα επιλογής που έχει δηλώσει, τα οποία είναι υποχρεωτικά.

Οι μαθητές οφείλουν επίσης να συμμετέχουν σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς, όπως: μαθηματικών, φυσικής, χημείας, αστρονομίας, βιολογίας, αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ρητορικού λόγου, φιλοσοφικού δοκιμίου, πληροφορικής, ποίησης, λογοτεχνίας, στη Βουλή των Εφήβων, σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, σε ερευνητικές εργασίες (projects) με τη συνεργασία του υπεύθυνου καθηγητή και την έγκριση της Διεύθυνσης, καθώς και στην οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η συμμετοχή τους «πριμοδοτείται» βαθμολογικά, καταχωρείται στον ατομικό τους φάκελο, όπου καταγράφονται και τηρούνται όλα τα παραστατικά της προσωπικής τους συμμετοχής στους παραπάνω διαγωνισμούς.

Οι ερευνητικές εργασίες (projects) θα κοινοποιούνται στην ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα μέσω του διαδικτύου και άλλων πρόσφορων τρόπων και θα βαθμολογούνται ατομικά και ομαδικά.

B. Απουσίες

Ο κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να κάνει συνολικά 114 απουσίες, εκ των οποίων οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 50.

Οι απουσίες των μαθητών έως 2 ημέρες δικαιολογούνται αποκλειστικά από το γονέα /κηδεμόνα. Πέραν των δύο ημερών δικαιολογούνται από γιατρό ως το όριο που προβλέπει κάθε φορά η νομοθεσία.
Όταν ο μαθητής /μαθήτρια απουσιάζει δικαιολογημένα (π.χ. λόγω ασθένειας), ο γονιός οφείλει να ενημερώνει τηλεφωνικά τη γραμματεία του σχολείου για την απουσία του παιδιού του την ίδια μέρα από τις 08:00 έως τις 09:00 το πρωί και να προσκομίζει στη γραμματεία του σχολείου εντός δύο ημερών το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
Οι απουσίες που κάνουν οι μαθητές λόγω συμμετοχής τους σε δραστηριότητες του σχολείου ή σε μαθητικούς διαγωνισμούς και προγράμματα δεν καταχωρούνται.

Γ. Προσέλευση

Σύμφωνα με τον κανονισμό του σχολείου οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο εγκαίρως και να παραμένουν μέχρι τη λήξη των σχολικών μαθημάτων. Απαγορεύεται:

 • Η αδικαιολόγητη προσέλευση στο σχολείο μετά την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος.
 • Η αδικαιολόγητη και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της διευθύνσεως αποχώρηση από την τάξη ή το σχολείο.
 • Η αλλαγή σχολικού λεωφορείου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Γραμματείας. (Προσοχή): Λόγω πληρότητας θέσεων στα σχολικά λεωφορεία υπάρχει ενδεχόμενο η αλλαγή να μην είναι εφικτή.

Διαγωγή Μαθητών

A. Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας ορίζεται το εξής πλαίσιο συμπεριφοράς των μαθητών που στο εξής θα καλείται Κανονισμός.

Σύμφωνα με αυτόν απορρίπτουμε κάθε είδους συμπεριφορά η οποία έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα αγωγής του «Ελληνικού Κολλεγίου».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του σχολείου παραπτώματα θεωρούνται:

 • Η διατάραξη της τάξης κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής.
 • Η μη τήρηση της τάξης στους διαδρόμους κατά την άνοδο και κάθοδο των μαθητών από τις σκάλες του σχολικού κτιρίου.
 • Η παρακώληση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Η ανυπακοή και η αυθάδεια προς τη διεύθυνση, τους καθηγητές και το λοιπό προσωπικό του σχολείου.
 • Η παράλειψη της έγερσης από το θρανίο με την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα διδασκαλίας.
 • Οι ανάρμοστες εκφράσεις και χειρονομίες.
 • Η χειροδικία, η αυτοδικία και οποιαδήποτε πρόκληση τραυματισμού μεταξύ των μαθητών.
 • Μαθητής που θα επιχειρήσει να καπνίσει στο χώρο του σχολείου θα τιμωρείται αυστηρά.
 • Η ρύπανση και φθορά του σχολικού χώρου και των λεωφορείων με αναγραφή ή χάραξη συμβόλων ή συνθημάτων. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το φυσικό περιβάλλον και τον αύλειο χώρο του σχολείου.
 • Η κλοπή ή καταστροφή σχολικής ή άλλης περιουσίας.
 • Η μη κόσμια συμπεριφορά στον οδηγό και στη συνοδό του σχολικού λεωφορείου, η σωματική ή ψυχολογική βία μέσα στα σχολικά λεωφορεία, η άρνηση χρήσης ζώνης ασφαλείας. (Σε περίπτωση ελέγχου από την τροχαία που διαπιστωθεί η παραπάνω παράβαση του άρθρου του Κ.Ο.Κ. ο μαθητής ή η μαθήτρια θα επωμιστεί το πρόστιμο).
 • Σύμφωνα με τις εγκύκλιες διατάξεις 3003/1/5-α της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και 32.3/1544 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης το σχολείο μας δεν εγκρίνει και δεν επιτρέπει στους μαθητές του να διοργανώνουν χορούς ή παρόμοιες εκδηλώσεις σε κέντρα διασκέδασης, και αυτό για την προστασία των ίδιων των παιδιών.

Β. Ως προς την εμφάνιση των μαθητών / μαθητριών

 • Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης οφείλουν σε καθημερινή βάση να ντύνονται ευπρεπώς και να έχουν κόσμια παρουσία, κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό του σεβασμού τους στο σχολικό περιβάλλον όπου βρίσκονται.

  Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται:

  τα αγόρια να φορούν πολύχρωμες βερμούδες ή σορτς, χαμηλοκάβαλα παντελόνια, να φορούν κοσμήματα (π.χ. σκουλαρίκια, δαχτυλίδια κλπ), να έχουν γένια, πολύ μακριά ή βαμμένα μαλλιά ή εξεζητημένη κόμμωση.

  τα κορίτσια να φορούν σορτς, στενές κοντές φούστες, σκισμένα παντελόνια, πολύ εφαρμοστά παντελόνια τύπου κολάν, ρούχα με έντονες φιγούρες και παραστάσεις, εξώπλατες και εξώκοιλες μπλούζες, μπλούζες με τιράντες, να φορούν εξεζητημένα κοσμήματα (π.χ. πολύ μακριά σκουλαρίκια κλπ να έχουν βαμμένα χείλη, μάτια, νύχια ή να έχουν εξεζητημένη κόμμωση.

  Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν:

  παντελόνια κλασσικής γραμμής κανονικού μήκους ή τζιν (όχι ξεβαμμένα), μπλούζες τύπου πόλο ή φούτερ ή πουκάμισα, φούστες (με επιτρεπτό μήκος 3 εκ. πάνω από το γόνατο) ή φόρμα.

  Απαγορεύεται, λοιπόν, η εξεζητημένη, ακραία και προκλητική ενδυμασία και εμφάνιση.

 • Για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της γυμναστικής οφείλουν υποχρεωτικά οι μαθητές και μαθήτριες να φορούν φόρμες χρώματος μπλε σκούρο και αθλητικά παπούτσια. Η μη συμμόρφωσή τους θα συνεπάγεται απομάκρυνση από το μάθημα της γυμναστικής και θα τιμωρείται με ωριαία απουσία και θα υπάρχουν επιπτώσεις στην επίδοσή τους.
 • Οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του σχολείου ή εκπροσωπούν το σχολείο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ή επισκέψεις χώρων, όπως στη Βουλή των Εφήβων, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε Πανεπιστημιακές σχολές, σε εργαστηριακές μονάδες, σε Μουσεία, οφείλουν απαρέγκλιτα να φορούν την επίσημη στολή σχολείου:

  Στολή Σχολείου:

  τα αγόρια: μαύρο ή μπλε παντελόνι κλασσικής γραμμής, άσπρο ή μπλε πουκάμισο, μαύρο, μπλε ή άσπρο φούτερ ή μπλούζα τύπου πόλο.
  τα κορίτσια: μαύρο ή μπλε παντελόνι ή φούστα ή φόρεμα, άσπρο ή μπλε πουκάμισο, άσπρο ή μπλε ή μαύρο φούτερ ή μπλούζα.

  Δεδομένου δε ότι αυτές οι εκπαιδευτικές επισκέψεις καθώς και οι πολιτιστικές ή αθλητικές διοργανώσεις είναι μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος:

  • η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών είναι υποχρεωτική και
  • η ενεργή τους συμμετοχή κρίνεται αναγκαία.
  Παράλληλα, δεδομένου ότι οι μαθητές και μαθήτριες κατά τη συμμετοχή τους σε αυτές εκπροσωπούν το άτομό τους και το σύνολο της σχολικής κοινότητας απαιτείται:
  • η εμφάνιση και η συμπεριφορά τους να είναι ευπρεπής και
  • ο σεβασμός σε υπεύθυνους καθηγητές, σε υπαλλήλους των χώρων που επισκέπτονται καθώς και στο χώρο.
 • Σύμφωνα με την απόφαση 132328/Γ2/7-12-2006 και την Εγκύκλιο 100553/Γ2/4-9-2012 του Υπουργείου Παιδείας απαγορεύεται ρητά η χρήση κινητών τηλεφώνων, Walkman. Σε περίπτωση χρήσης η συσκευή θα κατάσχεται από τον καθηγητή και θα παραλαμβάνεται μόνο από τον γονέα/κηδεμόνα. Για τυχόν απώλεια των παραπάνω συσκευών το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.

  Ακόμα, απαγορεύεται και η κάθε είδους φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση από μαθητές ή μαθήτριες μέσα στους χώρους του σχολείου χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα να δοθεί άδεια από τη Διεύθυνση για φωτογράφηση μαθητών σε σχολικές δραστηριότητες προς χρήση των παιδιών και του σχολείου ή προβολή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

  Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ του πιο πάνω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ συνεπάγεται:

  1ον Παρατήρηση του μαθητή και συμβουλή από τον καθηγητή. Σε περίπτωση επανάληψης του παραπτώματος την αντιμετώπιση του προβλήματος αναλαμβάνει η Διεύθυνση.

  2ον Αναγραφή στο Βιβλίο Ποινών και Αμοιβών του Ελληνικού Κολλεγίου κατόπιν προτάσεως του καθηγητή και με τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνσεως.

  3ον Αποβολή από το σχολείο για μια, δύο και τρεις μέρες και μείωση διαγωγής.

  4ον Οριστική αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος με απομάκρυνση του μαθητή/ μαθήτριας από το σχολείο.

  Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

Γ. Ενημέρωση γονέων

Η ενημέρωση των γονέων για την επίδοση, προφορική και γραπτή, των μαθητών και μαθητριών των εκπαιδευτηρίων μας γίνεται κάθε μήνα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους από τους υπεύθυνους καθηγητές κατά τη διάρκεια των αναγραφόμενων ωρών που υποδηλώνουμε σε εβδομαδιαία βάση, στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να ενημερώνουν τηλεφωνικά τη γραμματεία του σχολείου από την προηγούμενη μέρα πριν την άφιξή τους στα εκπαιδευτήριά μας.

Η εγγραφή στα Μητρώα Μαθητών του σχολείου προϋποθέτει την ολοκληρωτική αποδοχή του Κανονισμού.

Από τη Διεύθυνση
του Ελληνικού Κολλεγίου