Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης προσφέρει στους μαθητές τους από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, ένα διευρυμένο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικό με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ώστε να επιλέξουν σωστά την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

Οι κύριοι άξονες του τρόπου με τον οποίο διεξάγεται ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός μέσα στην τάξη είναι οι εξής:

  • Ασκήσεις από το βιβλίο του ΟΕΔΒ (επιλεκτικά και όχι με τη σειρά που είναι στο κάθε κεφάλαιο).
  • Περιήγηση στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τον επαγγελματικό προσανατολισμό (Δίκτυο Νέστωρ). Εξοικείωση των μαθητών με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
  • Εκμάθηση του τρόπου εκπόνησης της επαγγελματικής μονογραφίας. Οργάνωση ομάδων με στόχο τη συγγραφή επαγγελματικών μονογραφιών. Παρουσίαση επαγγελματικών μονογραφιών στην τάξη.
  • Παρακολούθηση προβολών με θέμα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τον τρόπο πρόσβασης στις διάφορες βαθμίδες του. Παρακολούθηση προβολών σχετικών με τα πανεπιστήμια της χώρας. Παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
  • Πρόσκληση επαγγελματιών και παρουσίαση των επαγγελμάτων από ανθρώπους με εργασιακή εμπειρία. Το ιδανικό θα ήταν ένας επαγγελματίας κάθε μήνα στο σχολείο.
  • Ενημέρωση της βιβλιοθήκης από κάθε σχολική τάξη. Μπορεί να γίνει με ανάθεση ομαδικών εργασιών που θα αφορούν τους νέους τίτλους επαγγελματικού προσανατολισμού στα βιβλιοπωλεία και παρουσίασή τους μέσα στην τάξη.
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών περιηγήσεων στο χώρο του πανεπιστημίου. Επίσκεψη στο κτίριο διοικήσεως του Α.Π.Θ. Αιτήσεις για οδηγούς σπουδών. Παρακολούθηση μετά από συνεννόηση κάποιων πανεπιστημιακών διαλέξεων στα τμήματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά.