Ανθολόγιο Σχολικού Έτους 2005-2006

Εκδότης Ιωάννα Φουντά
Επιμέλεια Εντύπου Σταυρίδης Ευάγγελος
Γραφικές Τέχνες Μ.Τριανταφύλλου