Ανακοινώσεις

Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές/τριες της Στ’ τάξης

Το Γυμνάσιο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, όπως κάθε χρόνο, θα χορηγήσει υποτροφίες κατόπιν εξετάσεων, σε μαθητές και μαθήτριες που θα αριστεύσουν στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών (στην ύλη της Στ΄ Δημοτικού).

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου – Λυκείου στη Δροσιά Θέρμης

την Κυριακή 14 Μαΐου 2022 στις 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη γραμματεία των εκπαιδευτηρίων μας, στα τηλέφωνα 2310.473.830 και 2310.473.885 και ώρες 08:30-14:30.

Επίσης, όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν το χρόνο να προσέλθουν στα εκπαιδευτήριά μας για την αίτηση, μπορούν να συμπληρώσουν και να στείλουν με email την αίτηση συμμετοχής.

Έντυπο Αίτησης

Αίτηση Υποτροφίας (pdf)

 

Εξεταστέα Ύλη Φιλολογικών και Μαθηματικών

Εξεταστέα Ύλη Φιλολογικών

Εξεταστέα Ύλη Μαθηματικών

 

Ενδεικτικά Θέματα Φιλολογικών

Ενδεικτικά_θέματα_1

Ενδεικτικά_θέματα_2

Ενδεικτικά_θέματα_3

Ενδεικτικά_θέματα_4

Ενδεικτικά_θέματα_5

Ενδεικτικά_θέματα_6

Ενδεικτικά_θέματα_7

Ενδεικτικά_θέματα_8

 

Ενδεικτικά Θέματα Μαθηματικών

Ενδεικτικά_θέματα_9