Εκδηλώσεις, Πληροφορική

Το Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Η Στ’ τάξη του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συμμετείχε και φέτος στο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, που διοργανώθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ για έκτη συνεχόμενη σχολική χρονιά. Οι μαθητές μας παρουσίασαν δύο διαδραστικά παιχνίδια και έναν ιστότοπο, τα οποία δημιούργησαν τα ίδια κατά το μάθημα της Πληροφορικής.

Αρχικά, το Στ’ 1 παρουσίασε στην Κεντρική Σκηνή το παιχνίδι «Γνωρίζουμε την Ευρώπη. Ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων», ενώ όλη η Στ’ παρουσίασε στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου την εργασία με θέμα «Ένας Ιστότοπος και ένα Διαδικτυακό Παιχνίδι Γνώσεων για τις Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας». Επίσης, η εργασία μας αυτή πήρε μέρος και στη “Gameland” όπου την παρουσιάσαμε και σε άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι εργασίες των μαθητών και μαθητριών διέθεταν στοιχεία πρωτοτυπίας ενώ ακόμα ήταν ελκυστικός και ο τρόπος παρουσίασής τους. Ο τρόπος που εργάστηκαν οι μαθητές αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) αποτέλεσε ένα σημαντικό πεδίο πειραματισμού για τη μετάβαση από τη μετωπική διδασκαλία στη διερευνητική μάθηση.

Μέσω της διοργάνωσης αυτής τα παιδιά εξοικειώθηκαν με την επιστήμη και τις εφαρμογές της πληροφορικής, πραγματοποίησαν τις παρουσιάσεις τους ενώπιον του κοινού και τόνωσαν την αυτοπεποίθησή τους.

Οι Εργασίες :


1. Γνωρίζουμε την Ευρώπη. Ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.
 

Συντελεστές: Μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Στ’1 του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
 

Διαβάστε
την εργασία

Δείτε
την παρουσίαση

Επισκεφτείτε
το διαδικτυακό τόπο

 
2. Ένας Ιστότοπος και ένα Διαδικτυακό Παιχνίδι Γνώσεων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 

Συντελεστές: Μαθητές και μαθήτριες της Στ Τάξης του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
 

Διαβάστε
την εργασία

Δείτε
την παρουσίαση

Επισκεφτείτε
το διαδικτυακό τόπο

Φωτογραφίες από το Συνέδριο :“>

” />

“>

” />


“>

” />


“>

” />

“>

” />


“>

” />


“>

” />


“>

” />

“>

” />


“>

” />

“>

” />


“>

” />


“>

” />

“>

” />


“>

” />

“>

” />


“>

” />

“>

” />


“>

” />

“>

” />


“>

” />

“>

” />


“>

” />

“>

” />


“>

” />

“>

” />


“>

” />


“>

” />

“>

” />


“>

” />

Το Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο ΠληροφορικήςΤο Δημοτικό στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής