Πληροφορική

Μαθητής της Ε’ Δημοτικού Διαπρέπει στην Ρομποτική

 

Ο Μαθητής της Ε Τάξης του Δημοτικού Σχολείου του Ελληνικού Κολλεγίου Λιάμπας Παναγιώτης κατασκεύασε ένα Αυτοκινούμενο Ρομπότ και ένα Ρομποτικό Βραχίονα με την χρήση ηλεκτρονικών πλακετών Arduino που προγραμματίζονται χρησιμοποιώντας το περιβάλλον Ανάπτυξης Arduino IDE και την Γλώσσα Προγραμματισμού C++.

To Αυτοκινούμενο Ρομπότ έχει σαν Βάση μια Πλακέτα Arduino Mega 2560 με 54 Ψηφιακές Θύρες και 16 Αναλογικές Θύρες το οποίο προγραμματίζεται με μια ειδική έκδοση της Γλώσσας Προγραμματισμού C++ χρησιμοποιώντας το Περιβάλλον Ανάπτυξης Arduino IDE.

Για την κίνηση χρησιμοποιούνται τέσσερις ηλεκτρικοί κινητήρες που τροφοδοτούνται με συστοιχία μπαταριών 7,2 Volt και δέχονται εντολές αυτόνομα ο κάθε ένας ώστε να μπορεί να περιστρέφεται σε 360ο.Για την ανίχνευση των εμποδίων χρησιμοποιείται Αισθητήρας Υπερήχων HC04 ο οποίος εκπέμπει Υπέρηχους στην κατεύθυνση της κίνησης και στηρίζεται πάνω σε Σερβοκινητήρα με δυνατότητα περιστροφής 180ο . Ο αισθητήρας ανιχνεύει τους υπέρηχους μετά την ανάκλασή τους στα εμπόδια , υπολογίζει την απόσταση από το εμπόδιο και αλλάζει κατεύθυνση.


“>

<?php echo $row[” width=”540px” />

 

 

Το Ρομποτικό Χέρι βασίζεται στην Πλακέτα Arduino Uno Rev3 με 14 Ψηφιακές και 6 αναλογικές θύρες , δύο τροφοδοσίες μια των 6Χ1,2 Volt μπαταριών για τους Σερβοκινητήρες και μια 4Χ1,2 Volt για την Πλακέτα και χρησιμοποιεί για την κίνηση των 4 βραχιόνων και ενός Άρπαγα 5 ισχυρούς Σερβομηχανισμούς MG996R με Ροπή 10 Kgr.

Για τις εντολές κίνησης χρησιμοποιείται Υπολογιστής ή Κινητό Τηλέφωνο συνδεδεμένα μέσω Bluetooth με τον Αισθητήρα Bluetooth HC06 ο οποίος δέχεται τις εντολές και τις μεταφέρει μέσω τις Πλακέτας στους Σερβοκινητήρες.

for($i=2; $i<=2; $i++){ ?>
“>

<?php echo $row[” width=”540px” />

 

 

Μαθητής της Ε’ Δημοτικού Διαπρέπει στην ΡομποτικήΜαθητής της Ε’ Δημοτικού Διαπρέπει στην Ρομποτική