Πληροφορική

Επιτυχής συμμετοχή μαθητή της ΣΤ’ δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

 

Υπ. Καθηγητής: Ιωάννης Λιαρής

Ο μαθητής της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, Αραμπατζής Παναγιώτης συμμετείχε με απόλυτη επιτυχία στο 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με παρουσίαση της εργασίας του στην Κεντρική Σκηνή του Συνεδρίου.

Η εργασία του επικεντρώθηκε στον κλάδο της Ρομποτικής με θέμα τον μικροελεγκτή Arduino. Υλοποιήθηκε από το μαθητή πρωτότυπη, ηλεκτρονική διάταξη με τη βοήθεια αισθητήρων για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών που πρέπει να επικρατούν ιδανικά σε μία τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, για πιο αποδοτική διαδικασία μάθησης.

 

 

 

Επιτυχής συμμετοχή μαθητή της ΣΤ’ δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας