Μαθητές: Μαθητές Στ’ Δημοτικού

Εκπαιδευτικοί: Γερούση Αγγελική (Π70), Ιωαννίδης Κωνσταντίνος (Π70), Φουντά Σταυρούλα – Αιμιλία (Π70), Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος (ΠΕ19)

Επίβλεψη & Καθοδήγηση: Σταυρούλα Αιμιλία Φουντά

Μαθητές: Μαθητές και μαθήτριες Στ΄ Δημοτικού

Εκπαιδευτικοί: Ξ.Τσιμήτρη, Κ.Ιωαννίδης, Α.Γερούση

Μαθητές: Μαθητές Στ’ Δημοτικού

Εκπαιδευτικοί: Γερούση Αγγελική (Π70), Ιωαννίδης Κωνσταντίνος (Π70), Φουντά Σταυρούλα – Αιμιλία (Π70), Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος (ΠΕ19)

Μαθητές: Μαθητές και μαθήτριες ΣΤ’ Δημοτικού

Εκπαιδευτικοί: Κ.Ιωαννίδης, Σ.Λιθοξοΐδου, Α.Γερούση

Επίβλεψη & Καθοδήγηση: Αγγελική Γερούση

Σχεδίαση & Γραφικά: Αγγελική Γερούση

Διατύπωση Ερωτήσεων: Μαθητές της Στ΄ Δημοτικού