Εκδρομές-Επισκέψεις

Απονομή Πτυχίων Αγγλικής Γλώσσας

81 μαθητές και μαθήτριες της Γ , Δ , Ε και ΣΤ του Δημοτικού μας που συμμετείχαν στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE για την απόκτηση των πτυχίων STARTERS, MOVERS, FLYERS , PET και KET πέτυχαν αποκτώντας τους αντίστοιχους τίτλους γλωσσομάθειας με άριστες επιδόσεις.

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες!Απονομή Πτυχίων Αγγλικής Γλώσσας