Γυμνάσιο - Λύκειο, Δράσεις, Τα Νέα μας

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης μέσω της πλατφόρμας Hate2HateEU

Tην Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 ομάδα μαθητών και μαθητριών της Β’ τάξεως Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης έλαβαν τη δεύτερή τους εκπαίδευση από τον Διαπιστευμένο Ευρωπαίο Εκπαιδευτή της καταπολέμησης Ρητορικής Μίσους, κ. Αλέξανδρο Τανασκίδη Λαμπουσνάκη, στο πλαίσιο του ψηφιακού εγγραμματισμού του μαθητικού μας δυναμικού κατόπιν του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της πλατφόρμας Hate2HateEU και του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού.

O κ. Αλ. Τανασκίδης Λαμπουσνάκης, ως ιδρυτής και επιστημονικός εποπτεύων της πλατφόρμας Hate2HateEU, σε ένα δίωρο καινοτόμο εργαστήριο ολιστικής προσέγγισης μύησε τους μαθητές και μαθήτριές μας στα Filter bubbles και Echochambers, σε διαδραστικά παιχνίδια με μεθόδους ανάγνωσης και συγκέντρωσης πληροφορίας και επικοινωνίας, σε Fakenews on ChatGPT, στο ιστορικό αρχείο Twitter, στα HateEmojis, HateSymbols, Blogospheres, στην Προπαγάνδα και στην Παραποίηση της Είδησης, στη χρήση της πλατφόρμας Hatepedia, Hateglossary, Hate2ΗateΕU.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες έλαβαν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και τους δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν Πρεσβευτές στο έργο για την καταπολέμηση της Ρητορικής Μίσους» (Anti-hate Ambassadors) και να συμβάλλουν στην ερευνητική ομάδα για την πλατφόρμα Hate2HateEU platform (Greek HateGlossary Research Team for Hate2hateEU platform).

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, επενδύοντας μέσω του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του σε μια «Μετασχηματιστική» και Ποιοτική Εκπαίδευση (UNSDG4), προκειμένου να εφοδιάσει τα παιδιά με τις απαραίτητες ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες και να τα προετοιμάσει για την ένταξή τους στην αυριανή κοινωνία σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αλέξανδρο Τανασκίδη Λαμπουσνάκη για την αγαστή συνεργασία!

Υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Αναστασία Ψαλλίδα
Υπεύθυνες Καθηγήτριες δράσης: Αναστασία Ψαλλίδα και Αλεξάνδρα Πάση
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων: Ιωάννα Κόντου Φουντά