Δράσεις, Δράσεις

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ASP NET ΤΗΣ UNESCO

hellenic college logo

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΑΜΙΑΛΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, πρωτοπόρο στις συνεργασίες του με σπουδαίους διεθνείς οργανισμούς, συμμετέχει στο Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet / Associated Schools Project Network), ένα παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως μέλος του Δικτύου, δεσμεύεται να προωθήσει μέσα από τη λειτουργία του τις προτεραιότητες του διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Το σχολείο μας έχει ως έργο να προβάλει τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της UNESCO και στο Χάρτη Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής προόδου, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας υλοποιώντας τη σχολική ολιστική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, οι μαθητές του σχολείου μας, με την καθοριστική συμβολή των καθηγητών τους, ανέπτυξαν συνεργασίες και προχώρησαν σε δράσεις για τα ακόλουθα θέματα:

Α) Οι επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή στα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Β) Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά ( = λαϊκός πολιτισμός, ήθη και έθιμα της Ελλάδας): οι εγγραφές της Ελλάδας στον κατάλογο της UNESCO.

Γ) Εθνικά Γεωπάρκα και οφέλη για την τοπική κοινωνία (γεωπάρκα = περιοχές στην Ελλάδα που το οικοσύστημά τους παρουσιάζει ιδιαιτερότητες / μοναδικά χαρακτηριστικά / έντονο γεωλογικό ενδιαφέρον).

Οι δράσεις των μαθητών του Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου ήταν και ατομικές και ομαδικές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μαθητές μας, εξαντλώντας τη φαντασία τους και την επινοητικότητά τους, παρέδωσαν στους καθηγητές τους εργασίες (για τα τρία παραπάνω θέματα) σε ποικίλες μορφές: α) κατασκευές από χαρτόνι, β) κολάζ φωτογραφιών (σε ηλεκτρονική μορφή), γ) ποιήματα, δ) βίντεο, ε) αφίσες (σε ηλεκτρονική μορφή), στ) ζωγραφιές, ζ) εργασίες σε μορφή παρουσίασης power point.

Η συμμετοχή των παιδιών του σχολείου μας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ οι τελικές εργασίες που παρέδωσαν δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και την ανάγκη τους να ασχοληθούν και με θέματα ή δραστηριότητες που ξεφεύγουν από το σύνηθες ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι εργασίες των μαθητών και των μαθητριών παρουσιάστηκαν μέσα στις σχολικές τάξεις.

Ευελπιστούμε ότι η αρμονική και επωφελής συνεργασία του Γυμνασίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με το δίκτυο ASPnet της UNESCO θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.