Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Νηπιαγωγείο

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ

Οι μικροί μαθητές του Ελληνικού Κολλεγιού Θεσσαλονίκης έμαθαν τι είναι το ηφαίστειο, πώς δημιουργείτε η έκρηξη ενός ηφαιστείου, τι την προκαλεί, που πηγαίνει η λάβα και τι καταστρέφει στο πέρασμα της. Διακρίναμε τα ηφαίστεια σε ενεργά και μη ενεργά και έπειτα κατασκεύσαμε το ηφαίστειο της τάξης μας!