Γυμνάσιο - Λύκειο, Δράσεις, Τα Νέα μας

«ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης παρακολούθησε με ομάδα μαθητών και μαθητριών της Α΄ τάξεως Λυκείου τις εργασίες του Συνεδρίου που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, με τίτλο: «Συνέδριο για την Καλή Διακυβέρνηση, την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Συμμετοχή των Νέων στην Ευρώπη».

 

Η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε με απώτερο στόχο την πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών και μαθητριών του και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που άπτονται της χρηστής, και δη της ψηφιακής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του γενικότερου μετασχηματισμού της κοινωνίας μας, της υπεύθυνης συμμετοχής των Νέων στις διαβουλεύσεις με τους οργανισμούς Νεολαίας, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, της προάσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών του προς επίτευξη ενεργής πολιτειότητας (Στόχος 4 και 16).
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον κ. Πρόδρομο Τζουνόπουλο, Εκπρόσωπο των Νέων από την Ελλάδα στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Κογκρέσου “Rejuvenating Politics”.
Το εν λόγω Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως μέλος του δικτύου United Nations Academic Impact. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε ακόμη με την υποστήριξη της Έδρας J ean Monnet “Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος”, της Έδρας UNESCO “Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια: Οικοδόμηση Δυνατοτήτων και Ανθεκτικότητας μέσω της Εκπαίδευσης και της Έρευνας”, και του Κέντρου Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (ΚΕΔΗΔ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, τελέστηκε υπό την υποστήριξη του Ελληνικού Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Ομίλου για την UNESCO, του Έργου Jean Monnet “Strategies and Policies on Youth in the European Union (EUSYP)” του Ομίλου για την UNE SCO Νέων Θεσσαλονίκης και του Έργου Jean Monnet EUVaDiS “Ενίσχυση της συζήτησης για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο, τις αξίες της ΕΕ και τη Διαφορετικότητα” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το Συνέδριο χαιρέτησαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, και η Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο, κα Ρένα Δούρου καθώς και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αναστασία Ψαλλίδα
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων: Ιωάννα Κόντου Φουντά