Γυμνάσιο - Λύκειο, Διαγωνισμοί-Βραβεύσεις, Δράσεις, Τα Νέα μας

Πείραμα στο τμήμα Φαρμακολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Διεθνή Διαγωνισμού Θετικών Επιστημών IYNT

Στο πλαίσιο του Διεθνή Διαγωνισμού Θετικών Επιστημών IYNT, η ομάδα του σχολείου μας επισκέφτηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τον τομέα φαρμακευτικής, όπου με τη βοήθεια καθηγητών του τομέα Φαρμακολογίας εκτέλεσε πείραμα με θέμα τον αποχρωματισμό του υπερμαγγανικου καλίου από οξαλικό οξύ.

Το International Young Naturalists Tournament (I.Y.N.T.) είναι ένα εκπαιδευτικό δίκτυο χωρίς αποκλεισμούς και ένας διάσημος διεθνής διαγωνισμός. Το IYNT επικεντρώνεται σε μαθητές/τριες ηλικίας 12 έως 16 ετών και καλύπτει τους τομείς της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας κ.λπ. και αποτελεί μια εμπειρία ζωής για τους διαγωνιζόμενους.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό IYNT καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών. Βοηθά τους μαθητές να χτίσουν μια σταθερή βασική βάση σε περισσότερους από έναν κλάδους. Εξετάζοντας τα βασικά επιστημονικά θέματα στο σύνολό τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα που μεταφέρονται στη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Το πλαίσιο του IYNT προωθεί όχι μόνο την ικανότητα για μάθηση και έρευνα με γνώμονα το ενδιαφέρον, αλλά και τη μακροπρόθεσμη και αφοσιωμένη εργασία. Στηρίζει την επινοητικότητα, τον πειραματισμό, την επιμονή, την κριτική σκέψη, τη συνεργατική μάθηση, την ανεξάρτητη έρευνα και ένα εντελώς νέο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών τους.