Γυμνάσιο - Λύκειο, Δράσεις, Τα Νέα μας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξεως Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης επισκέφτηκαν το Πολεμικό Μουσείο στο πλαίσιο της πολιτιστικής τους ευσυνειδησίας στο μάθημα της Ιστορίας.

Οι μαθητές και μαθήτριες περιηγήθηκαν κατά ομάδες στα εκθέματα του μουσείου, με την ενδελεχέστατη παρουσίαση των οποίων οι ξεναγοί κάλυψαν το ευρύ χρονολογικό φάσμα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Επίσης, παρακολούθησαν μια ειδικά οπτικοποιημένη παρουσίαση με θέμα τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ).

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας βιωματικής προσέγγισης της μάθησης και ενός συστήματος εκπαίδευσης διαμορφωμένου, σύμφωνα με τις σύγχρονες και πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους, θέτει στο επίκεντρο τον μαθητή ο οποίος αναλαμβάνει μείζονα και ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Εξοβελίζοντας την έννοια της στείρας αποστήθισης ο καθηγητής ενδύεται τον ρόλο του οδοδείκτη ή εμπνευστή εστιάζοντας στις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε μαθητή.

Σε ένα τέτοιο ρηξικέλευθο περιβάλλον αλληλεπίδρασης οι μαθητές/τριες ήρθαν σε γνωριμία με το ιστορικό τους παρελθόν, πληροφορήθηκαν για τη διαχρονικότητα της ιστορίας και αντιλήφθηκαν τη σημασία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Οι μαθητές/τριες κατέστησαν εμφανή τον ιδιαίτερο ζήλο τους βγάζοντας φωτογραφίες και υποβάλλοντας καίριες ερωτήσεις στους ξεναγούς.

Την εκπαιδευτική δράση οργάνωσαν οι καθηγητές Κουκαρούδης Αλέξανδρος, Κουρούπης Αλέξανδρος, Παπανικολάου Δημήτριος.