Γυμνάσιο - Λύκειο, Δράσεις, Τα Νέα μας

Ενημέρωση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με θέμα την κυκλική οικονομία

#HCoT #recycling ♻️

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Ανατολική Α.Ε.), την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και τον Δήμο Θέρμης διοργάνωσε ενημέρωση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με θέμα την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την καταπολέμηση της ρύπανσης.

Η εισηγήτρια κα. Νατάσα Ριζοπούλου, στέλεχος της Ανατολικής Α.Ε. και συνεργάτιδα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ενημέρωσε τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου για τη σημασία της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Υπογραμμίστηκε η χρησιμότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που περιέχονται στα απορρίμματα όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, πλαστικό, μπαταρίες, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και οργανικά υπολείμματα, παρουσιάστηκε η διαδικασία της συλλογής, συγκομιδής, διαλογής και ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας διαφόρων προϊόντων και διευκρινίστηκε ποια είναι η ορθή χρήση του μπλε κάδου της ανακύκλωσης. 

Η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία επιλέχθηκε με στόχο να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να αποτελέσουν τους πρεσβευτές της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων, αλλά και γενικότερα της αειφόρου ανάπτυξης στη χώρα μας. 

Υπεύθυνοι: Ομάδα εθελοντισμού Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης «Μια αγκαλιά στον συνάνθρωπο»