Γυμνάσιο - Λύκειο, Δράσεις, Τα Νέα μας

Γνωριμία με την Ψηφιακή Αφήγηση – Ψηφιακές Ιστορίες με δημιουργούς τους μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

 

#HCoT #DigitalStorytelling

Μια συνεργασία του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα την καθηγήτρια κ. Βενετία Αποστολίδου προσέφερε στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου τη δυνατότητα να γνωρίσουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία την Ψηφιακή Αφήγηση, ένα εξαιρετικό εργαλείο για προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών με τη δύναμη του λόγου, της εικόνας και του ήχου.

Οι ψηφιακές ιστορίες αξιοποιούνται συστηματικά σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας, όπως στον τομέα της δημοσιογραφίας, της διαφήμισης, του ντοκιμαντέρ και των ψηφιακών παιχνιδιών, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό μη επαγγελματιών δημιουργούν πλέον ψηφιακές ιστορίες για να επικοινωνούν με το κοινωνικό σύνολο, να τις παρουσιάζουν στους συνεργάτες τους ή να εκφράζονται ως ενεργοί πολίτες.

Επιδίωξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν να διερευνηθεί αν η ενθάρρυνσή των μαθητών να μεταβούν από την ανάγνωση της λογοτεχνίας στη δημιουργία οδήγησε στην ενίσχυση της απόλαυσης της μαθησιακής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα κρίθηκαν θετικά. Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση κρίθηκε επιβεβλημένη, διότι συνδέεται άρρηκτα με τον πειραματισμό και την ανακάλυψη, με την ενίσχυση της επαφής των μαθητών με την τέχνη, αλλά και με την καλλιέργεια ενός αξιοσημείωτα υψηλού αριθμού δεξιοτήτων, όπως τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την εξοικείωση με την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα, την καλλιτεχνική έκφραση, την κριτική σκέψη, την οργανωτική ικανότητα, την αποτελεσματικότητα, την ανάληψη πρωτοβουλίας, την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία, την επικοινωνιακή ικανότητα, την αυτοεκτίμηση, την ενσυναίσθηση και την ανάληψη του ρόλου του υπεύθυνου ενεργού πολίτη.

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Αποστολίδου για τη συνεργασία και γενικότερα για το έργο που έχει προσφέρει στον χώρο της εκπαίδευσης!

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: κ.Λουίζου, κ.Παπαδιαμαντοπούλου