Γυμνάσιο - Λύκειο, Επιτυχίες, Επιτυχίες

Απόκτηση πτυχίων Γερμανικής Γλώσσας του Αυστριακού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ÖSD.

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης συγχαίρει τους μαθητές/-τριές του για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις στις εξετάσεις πιστοποίησης της γερμανικής γλώσσας του αυστριακού φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας ÖSD. Οι μαθητές/-τριές μας συγκέντρωσαν για ακόμη μία φορά υψηλότατα ποσοστά στα επίπεδα Β1, Β2 και C1 υπό την καθοδήγηση των καθηγητών/-τριών τους. Άριστες επιδόσεις σημειώθηκαν και από τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου στα επίπεδα Α1, Α2. Οι εν λόγω εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν τις περιόδους Μαΐου-Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2023.

Η άριστη εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τη γερμανική κουλτούρα αποτελεί προτεραιότητά μας στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άρτια προετοιμασία των μαθητών/-τριών για την απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, που θα αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο στην προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη.

Από την 01/01/2015 το Ελληνικό Κολλέγιο συνεργάζεται με το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας και λειτουργεί και ως εξεταστικό κέντρο της Αυστριακής Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας Γερμανικών, ενώ οι καθηγητές και οι καθηγήτριες της γερμανικής γλώσσας είναι πιστοποιημένοι εξεταστές και εξετάστριες του ÖSD.