Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης έχει να επιδείξει και μία πλούσια κοινωνική προσφορά. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στο σχολείο, εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, ξεπερνούν τους 250, ενώ πολλοί περισσότεροι είναι αυτοί που ολοκλήρωσαν τον εργασιακό βίο τους και συνταξιοδοτήθηκαν, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο χώρο. Ακόμη, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, την Εκκλησία, την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συνεισφέρουν τακτικά και επιχορηγούν δράσεις με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Κολλεγίου ιδρύθηκε και λειτουργεί στη Χότσιστα Κορυτσάς στη Βόρεια Ήπειρο Ελληνικό Φροντιστήριο. Οι μαθητές που φοιτούν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα και να μετέχουν στον διαχρονικό ελληνικό πολιτισμό. Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας και οργάνωσης του παραπάνω Φροντιστηρίου, ώστε τα ελληνόπουλα που φοιτούν σε αυτό απρόσκοπτα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση να αφοσιώνονται στο μαθητικό τους έργο.