Δημιουργήθηκε από τον μαθητή Μανώλη Τσάμη με την καθοδήγηση του καθηγητή πληροφορικής Κωνσταντίνου Παρασκευόπουλου