Εργασίες Μαθητών και Καθηγητών

 • Λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης

  Εκδότης: Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
  Αρχισυνταξία: Μαθητές Γ' Γυμνασίου
 • Διαβάστε Σχετικά
 • Ρωμαϊκά και Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης

  Εκδότης: Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
  Αρχισυνταξία: Μαθητές Γυμνασίου
 • Διαβάστε Σχετικά
 • Αρχαία Ελλάδα

  ο τόπος, οι άνθρωποι, οι αντιλήψεις τους και οι συνήθειές τους

  Εκδότης: Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
  Αρχισυνταξία: Μαθητές Β΄Γυμνασίου
  Διόρθωση κειμένων: Γρηγόριος Δάμιαλης
 • Διαβάστε Σχετικά
 • 315 π.Χ. Θεσσαλονίκη 1997

  Εκδότης: Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
  Αρχισυνταξία: Μαθητές Γ' Γυμνασίου
  Διόρθωση κειμένων: Εμμανουήλ Λαμαζάκης, Θεόδωρος Πετρόπουλος
 • Διαβάστε Σχετικά
 • Θεσσαλονίκη

  Πόλη των Βαλκανίων ή Βαλκανική Πρωτεύουσα

  Εκδότης: Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
  Αρχισυνταξία: Μαθητές Λυκείου
 • Διαβάστε Σχετικά