Φωτογραφία: Το Λογότυπο του Ομίλου UNESCO Θεσσαλονίκης

Ο Όμιλος UNESCO Θεσσαλονίκης

Ο Όμιλος UNESCO Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004.

Λειτουργεί με απόλυτη πίστη στα ιδανικά της UNESCO όπως αναφέρονται στην ιδρυτική πράξη του Οργανισμού και με δέσμευση απέναντι στην Παγκόσμια Προκήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Προσφέρει την εθελοντική και αφιλοκερδή βοήθεια που προσφέρει κάθε άνθρωπος «καλής θέλησης» για την προώθηση και πραγμάτωση των θεσμών και των θέσεων που πρεσβεύει η UNESCO.

Εδρεύει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και διατηρεί γραφεία και στα Εκπαιδευτήρια «Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης» στη Δροσιά Θέρμης.