Φωτογραφία: Οι πρώτες εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά

Η ιστορία του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή, το Ξεκίνημα

Κωνσταντίνος και Αιμιλία Ρέτσου
Οι κληροδότες του Ελληνικού Κολλεγίου, Κωνσταντίνος και Αιμιλία Ρέτσου

Το «Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης» κληροδότημα των αείμνηστων Κωνσταντίνου και της Αιμιλίας Ρέτσου θεμελιώθηκε το 1957 από τους ιδρυτές του κ. Πέτρου και Ιωάννα Φουντά στην περιοχή της Καλαμαριάς της Θεσσαλονίκης, που σήμερα φέρει το όνομα του σχολείου.

Η ίδρυσή του αποτέλεσε επανάσταση στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης εκείνης της εποχής, καθώς το Ελληνικό Κολλέγιο ήταν το πρώτο ελληνικό σχολείο, που διέθετε ιδιόκτητες σχολικές εγκαταστάσεις και σχολικά λεωφορεία.

Οι Διευθυντές του σχολείου κ. Πέτρος και Ιωάννα Φουντά με την πολύχρονη εμπειρία τους σε θέματα παιδείας, δημιούργησαν μια πρωτότυπη παιδαγωγική μέθοδο, βασισμένη στα προγράμματα « Μοντεσσόρι » και «Ντεκρολί» που εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία και προσαρμοσμένη στις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις, εφαρμόζεται σήμερα στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Έτσι ξεκίνησε η πετυχημένη πορεία του σχολείου στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που σηματοδότησε την πορεία της παιδείας, ώστε σήμερα το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης να αποτελεί το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Οργανισμό της Βόρειας Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας.

Κωνσταντίνος Ρέτσος Κωνσταντίνος Ρέτσος
Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Ρέτσος (αριστερά) και ο κ. Πέτρος Φουντάς (δεξιά) εκφωνούν λόγους κατά τη θεμελίωση των εγκατστάσεων του Ελληνικού Κολλεγίου παρουσία εκατοντάδων φίλων του σχολείου.
Κωνσταντίνος Ρέτσος Κωνσταντίνος Ρέτσος Κωνσταντίνος Ρέτσος
14 Δεκεμβρίου 1957. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Ρέτσος πατέρας της κας Ιωάννας Φουντά, θέτει τον θεμέλιο λίθο του Ελληνικού Κολλεγίου μαζί με τον κ. Πέτρο Φουντά, ιδρυτή και διευθυντή του Σχολείου.
Οι ιδρυτές του Ελληνικού Κολλεγίου Πέτρος και Ιωάννα Φουντά.
Κωνσταντίνος Ρέτσος
Οδός Τάκη Οικονομίδη 1, Καλαμαριά.