Αρχείο Βίντεο
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

 
2013-06-08

Τελετή Αποφοίτησης Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 2013