Αρχείο όλων των Νέων

Περισσότερα Νέα
 
2019-02-02

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUropa S.T.E.EN.S.

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει και φέτος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Europa Simulation-Training Europeans Enhancing Solidarity-EUropa S.T.E.EN.S.», που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων-I.R.T.E.A και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ Youth της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη δράση είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αριθμ. Πρωτ.: Φ15.1/163116/Δ2 και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και του γραφείου Europe Direct της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ). Το έργο αφορά την υλοποίηση προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει ως θέμα «Ευρωεκλογές 2019: η δημοκρατία, η συμμετοχή και ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά». Το EUropa S.T.E.EN.S. είναι ένα «παιχνίδι ρόλων» βασισμένο στη μη τυπική μάθηση με στόχο τη γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, καθώς και την ενίσχυση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου της πόλης μας η προπαρασκευαστική συνάντηση των συμμετεχόντων μαθητών με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Κοντογώγου Βασιλικής και Σιάπκα Δημητρίου και θα ακολουθήσει η υλοποίηση προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Παρασκευή και το Σάββατο 1 και 2 Μαρτίου 2019. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές μας θα λάβουν πιστοποίηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.


Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUropa S.T.E.EN.S.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUropa S.T.E.EN.S.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUropa S.T.E.EN.S.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUropa S.T.E.EN.S.