Αρχείο όλων των Νέων

Περισσότερα Νέα
 
2018-04-26

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Υπ. Καθηγητές: Κ.Παρασκευόπουλος, Ι.ΛιαρήςΟι μαθητές του Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν με επιτυχία στο 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με την παρουσίαση εργασιών τους, τόσο στις θεματικές ζώνες, e-posters, όσο και στην κεντρική σκηνή του Συνεδρίου.

Μαθητές του Γυμνασίου παρουσίασαν εργασίες τους που είχαν θέμα τον προγραμματισμό και την οπτικοποίηση του αλγορίθμου ταξινόμησης Bubble Sort στο Scratch, τη δημιουργία μιας τρισδιάστατης μεσαιωνικής πόλης στο Sketchup, την κατασκευή ρομποτικών διατάξεων με τη βοήθεια του μικροελεγκτή Arduino αλλά και τη δημιουργία μιας παρουσίασης με το εργαλείο SlideDog.

Εργασίες:


1. «Bubble Hack»
Οπτικοποίηση του αλγορίθμου ταξινόμησης Bubble Sort στο Scratch
Διαβάστε
την εργασία
O
προσομοιωτής
 
2. Ο κ. Arduinos βάζει τάξη στην τάξη
Διαβάστε
την εργασία
 
3. Οι πίνακες του Μεσαρέ διηγούνται την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
Διαβάστε
την εργασία
 
4. Arduhand
Διαβάστε
την εργασία
 
5. Τεχνολογικές Καινοτομίες της Αρχαίας Αιγύπτου στο SlideDog
Διαβάστε
την εργασία
 
6. Ψηφιακή, τρισδιάστατη μοντελοποίηση μεσαιωνικής πόλης
Διαβάστε
την εργασία

Φωτογραφίες από το Συνέδριο
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας


10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας


10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας


10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας


10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας


10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας


10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας


10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας