Αρχείο όλων των Νέων

Περισσότερα Νέα
 
2018-05-01

Ξετυλίγοντας το κουβάρι του χρόνου

Στο project αυτό ασχοληθήκαμε με την έννοια του λαϊκού πολιτισμού, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Γνωρίσαμε τις ομοιότητες και τις διαφορές των εθίμων από περιοχή σε περιοχή και από γενιά σε γενιά. Ήρθαμε σε επαφή με τη τέχνη (µουσική, χορός, ζωγραφική, λαϊκά θεάµατα). Ευαισθητοποιηθήκαμε σε θέµατα της παράδοσής μας και προχωρήσαμε σε συγκρίσεις µε την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Ήρθαμε σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική, τα τραγούδια και τους παραδοσιακούς δημοτικούς χορούς .Γνωρίσαμε τα παραδοσιακά παιχνίδια και τα επαγγέλματα του τότε και του σήμερα. Τέλος συνειδητοποιήσαμε ότι η παράδοση, τα ήθη και τα έθιµα, είναι ο πλούτος που η κάθε γενιά παραδίδει στην επόµενη.


Ξετυλίγοντας το κουβάρι του χρόνου

Ξετυλίγοντας το κουβάρι του χρόνου

Ξετυλίγοντας το κουβάρι του χρόνου

Ξετυλίγοντας το κουβάρι του χρόνου

Ξετυλίγοντας το κουβάρι του χρόνου