Φωτογραφία: Αεροφωτογραφία των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Κολλεγίου

Βραβεύσεις και Διακρίσεις Δημοτικού